Interior Aula Magna
Aula Magna. Foto: Eva Dalin

Richard Grusin är medieteoretiker och professor i engelska vid universitetet i Wisconsin-Milwaukee. Peter-Paul Verbeek är verksam som professor i teknikfilosofi vid universitetet i Twente.

Konferensen behandlar frågor om autonomi i det digitala samhället. När fler och fler aspekter av det vardagliga livet beror av och sköts via digitala tjänster, kanaler och hjälpmedel, vilka blir konsekvenserna för individens sociala, kulturella, politiska och juridiska integritet? Kan vi kontrollera den digitala informationsinfrastrukturen som genomsyrar vår vardag? Eller är det snarare än en fråga om kontroll en fråga om att vi står inför en ny typ av emancipatorisk, demokratisk och global digital nätverkskultur? 

Mer information och program.

Föreläsning 8 november

Richard Gruisin håller den 8 november kl. 9.00–11.00 föreläsningen Total Mediation and/as Terrorism in the 21st Century i auditoriet på Institutionen för kultur och estetik på Campus Frescati. 

Båda evenemangen är på engelska.