Omslaget till boken Dikter

Henry Parlands dikter finns nu fritt tillgängliga i vetenskaplig och kommenterad utgåva på parland.sls.fi. Utgivaren Per Stam har skrivit inledning och kommentarer. I den digitala utgåvan finns förutom dikterna även faksimil och transkriptioner av originalmanuskript och tryck.

Henry Parland (1908–1930) var den yngste i den första generationen litterära modernister i Finland. Trots hans korta författarbana är hans författarskap förhållandevis stort. I Dikter ingår mer än 400 dikter, prosadikter och reflexioner varav närmare hälften nu publiceras för allra första gången.

Lakonisk och humoristisk kommentar till samtiden

Till skillnad från de andra modernisterna såg Henry Parland på människan med distans. Han lyfte i stället fram tingen och den moderna stadens bilar, hus och biografer. Hans poesi kan ses som en lakonisk och humoristisk kommentar till samtiden: tingen ges mänskliga egenskaper, medan människan beskrivs som yta, som hatt, rock eller klänning.

Henry Parlands Skrifter stöds av Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden och Stockholms universitet.