Anders Cullhed
Anders Cullhed. Foto: Kungl. Vitterhetsakademien

Han hade uppdraget som Akademiens preses (ordförande) under sex år, 2014–2019. Under de åren har han skrivit åtskilligt om den akademiska friheten, senast i Akademiens årsbok 2019.

Om utmärkelsen

Stora medaljen i guld, 12:e storleken, benämning sedan 1986, utdelas, försedd med kunglig krona, att bäras om halsen i svart band med guldstickning “som belöning och uppmuntran för tjänster gjorda åt akademien och insatser inom dess arbetsområden.”

Om priser och utmärkelser på Kungl. Vitterhetsakademiens hemsida.

Kungl. Vitterhetsakademiens stora medalj i guld
Stora medaljen i guld. Foto: Kungl. Vitterhetsakademien

Rektorer bland tidigare mottagare

Medaljen har tidigare mottagits av bland andra Inge Jonsson, professor i litteraturvetenskap (2002), och Gunnel Engwall, professor i franska (2014), båda före detta rektorer vid Stockholms universitet.

Utmärkelsen delas ut vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars, 2020.

Anders Cullhed ersätts som preses av Peter Gillgren, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Om Anders Cullhed

Anders Cullhed är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Han forskar framför allt på den förmoderna litteraturen: antiken, medeltiden och barocken. Mer om hans forskning.