Andreas Hellerstedt är docent och lärare i idéhistoria, och studievägledare vid Institutionen för kultur och estetik.

Han disputerade vid Stockholms universitet 2009 med avhandlingen Ödets teater: Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början.

Tidigmodern idéhistoria

Andreas Hellerstedt har som forskare framför allt ägnat sig åt tidigmodern idéhistoria. Till exempel om Machiavellireception i Sverige, dygdebegreppets historia, och hjältebegreppets historia. Just nu arbetar han med ett forskningsprojekt om synen på djurs rättigheter, djurs själar och djurs dygder runt år 1700 i Sverige och Finland.

Han har undervisat och handlett på alla nivåer i idéhistoria, höstterminen 2020 vid kurserna Idéhistoria I och Dödens idéhistoria.

Mer om Andreas Hellerstedts forskning

Idéhistoria som forskningsområde