Artikeln rapporterar om en empirisk studie av läsares val av läsmiljöer i förhållande till genre, medium (tryck, dator, mobil, etc.), och ändamål (nöje, studier, etc.).

I fokus för rapporten står deltagarnas känslighet för andra människors fysiska närvaro medan de läser – en oförutsedd tendens i datan, med implikationer för läs- och litteraturundervisning. Studien ägde rum i Kroatien, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige och Tjeckien.