Anna Cullhed
Anna Cullhed. Foto: Ingmarie Andersson

–Det litteraturvetenskapliga perspektivet är viktigt i styrelsearbetet och Anna Cullheds breda kunskap kommer att vara av stort värde för oss, säger Fredrik Strömholm, styrelseordförande för Natur & Kultur i ett pressmeddelande. 

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse. Det grundades 1922 och ger ut läromedel, akademisk litteratur och allmänlitteratur. 

Om Anna Cullhed

Anna Cullhed är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon är engagerad i 1700-talsforskning både nationellt och internationellt. Hennes senaste projekt ”Medeas rörelse” är ett projekt om Medea på 1700-talet. Anna Cullhed är forskningsansvarig i litteraturvetenskap vid institutionen och medlem av redaktionsrådet för Stockholm University Press. Hon undervisar på alla nivåer av litteraturvetenskap vid institutionen, och handleder doktorander.

Anna Cullheds forskning