Anna Dahlgren. Hon har mörk kavaj och mörk skjorta på sig.
Anna Dahlgren. Foto: Patrick Miller

I boken deltar 15 skribenter med kapitel som skildrar fotografins historia både kronologiskt och tematisk. Bokprojektet är finansierat av Kungl. Vitterhetsakademien och boken kommer att ges ut 2022.

Om evenemanget på CFF:s hemsida.

Om Anna Dahlgren

Anna Dahlgren är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar på fotografi, visuell kultur, bildstudier, arkiv och digitaliseringsfrågor. Anna Dahlgren arbetar i två forskningsprojekt som behandlar digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar och politiken kring denna. 

Mer om Anna Dahlgrens forskning.

5/3: Anna Dahlgren föreläser på distans vid Universität Zürich
19/2: Ny bok om nordisk modefotografi
27/1: Anna Dahlgren får Rettigska priset