Anna Dahlgren
Anna Dahlgren. Foto: Sören Andersson

Evenemanget ingår i serien Geography of Photography och har våren 2020 temat Sweden – Photography and Photographers. Anna Dahlgren kommer att hålla sitt föredrag över videolänk.

Mer information på Universität Zürichs hemsida.

Om Anna Dahlgren

Anna Dahlgren är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar på fotografi, visuell kultur, bildstudier, arkiv och digitaliseringsfrågor. Anna Dahlgren arbetar i två forskningsprojekt som behandlar digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar och politiken kring denna. Mer om Anna Dahlgrens forskning.