Anna Dahlgren.
Anna Dahlgren.

Hon presenterar sitt senaste bokprojekt, och kommer på föreläsningen att diskutera modefotografi som sedan 1990-talet mer rör sig mellan det konsnärliga och kommersiella fältet.

Mer information på Winchester School of Art/University of Southamptons hemsida.

Mer om Anna Dahlgrens forskning.