Numret har temat “Rösträttsbegränsningar i den svenska demokratin” 2019:2-3[170-171]. För temasektionen är Martin Ericsson och Fia Sundevall redaktörer.

Annika Berg har skrivit artikeln “Att straffas ut från vallokalen - om straffpåföljd som rösträttshinder”.

Annika Berg, lektor i idéhistoria vid Stockholms universitet.

Om Annika Berg

Annika Berg är docent i idéhistoria och forskar främst om medicinens sociala, kulturella och politiska historia. Nu arbetar hon bland annat inom ett tvärvetenskapligt projekt, ”Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921” (extern länk), finansierat av Vetenskapsrådet.