Som praktikant får du ta aktiv del i akademiens verksamhet, arbeta med flera spännande projekt samt delta i planeringsarbetet inför akademiens 250-årsjubileum år 2021. 

Praktiken ska vara en del av pågående utbildning vid universitet, högskola, folkhögskola eller yrkeshögskola. Praktikperioden sker på heltid, ska vara CSN-berättigad och praktikanten försäkrad via sitt lärosäte under hela praktikperioden.

Ansökningsperioden är förlängd från den 15 maj.

Till annonsen på Kungl. Musikaliska akademiens hemsida.

Kungliga Musikaliska Akademiens hus på Nybrokajen 11 i Stockholm
Kungliga Musikaliska Akademiens hus på Nybrokajen 11 i Stockholm. Foto: Alexandru Baboş Albabos / Wikimedia Commons