Boel Westin. Foto: Eva Dalin
Boel Westin. Foto: Eva Dalin

Programmet leds av Tithi Hahn och övriga gäster är Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan, förläggaren Christer Sturmark, tidigare ordförande i Humanisterna.

Samtalet tar avstamp i att FN:s barnkonvention sedan den 1 januari 2020 är svensk lag. Frågor som ställs är bland andra: Vad säger konventionen om hur vi ser på barn och barndom? Vad grundar sig våra uppfattningar kring detta på, och hur har de utvecklats historiskt? Vad är ett barn: oskriven tavla, lerklump att formas eller späd planta i behov av vatten och ljus?

Lyssna på Filosofiska rummet på Sveriges radios hemsida.

Om Boel Westin

Boel Westin innehade 1998-2018 Sveriges enda professur i barn- och ungdomslitteratur, vid Stockholms universitet. Hon har forskat på litterära och konstnärliga gränsöverskridningar och har skrivit om Lewis Carroll, bilderböcker, flickböcker samt utforskat sagans betydelse inom litteraturen i monografin Strindberg, sagan och skriften (1998). Hon har även skrivit flera böcker om Tove Jansson. Mer om Boel Westins forskning

Barn- och ungdomslitteraturforskning vid Institutionen för kultur och estetik.