Brev från Tove Jansson kom ut 2014, med Boel Westin, professor i litteraturvetenskap, och Helen Svensson som redaktörer. Boken innehåller då opublicerade brev från 1930-talet till 1980-talet. Den engelska översättningen Letters from Tove har nu i oktober givits ut i Storbritannien av förlaget Sort of books. 2020 ges den ut i USA av University of Minnesota Press. 

Boel Westin. Foto: Eva Dalin
Boel Westin. Foto: Eva Dalin

Om Boel Westin

Boel Westin är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon innehade 1998-2018 Sveriges enda professur i barn- och ungdomslitteratur, vid Stockholms universitet. Hon har skrivit flera böcker om Tove Jansson.