Orsi Husz, Caroline Haux och Fredric Bedoire.
Orsi Husz, Caroline Haux och Fredric Bedoire.

Skyltfönstret är sinnebilden för den moderna storstaden under 1900-talet. I populärkulturen och litteraturen är det symbolen framför andra för det urbana livets kommersiella lockelser och ytliga konsumtionskultur. Men hur uppstod egentligen skyltfönstret som urbant fenomen? Vilka byggnadstekniska, kapitalistiska och kulturella faktorer krävdes för att de upplysta glasen skulle inta västvärldens stadsgator? Hur medvetna var det tidiga 1900-talets fönsterskyltare i sina förförelsetaktiker? Vilken betydelse av skyltfönstret haft för våra föreställningar om moderniteten? Och har skyltfönstrets magi helt gått förlorad idag?

Om detta intervjuas Caroline Haux och de två andra gästerna Orsi Husz, docent och universitetslektor i ekonomisk-historia vid Uppsala universitet, och Fredric Bedoire, professor emeritus i arkitekturhistoria.

Till avsnittet på Bildningspoddens hemsida

Om Caroline Haux

Caroline Haux är universitetslektor och forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2013 med avhandlingen Framkallning. Skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Parlands Sönder.

Caroline Haux forskar på kritisk teori och cultural studies, särskilt på litterär form. Hon undervisar i litteraturvetenskap på alla nivåer vid Institutionen för kultur och estetik, ofta om litteratur och samhälle.

Mer om Caroline Hauxs forskning

Om Bildningspodden

Bildningspodden bjuder varannan vecka på ett timslångt samtal om en historisk person, epok, idéströmning eller ett konstnärligt verk. Några av landets mest kunniga personer ger dig alltifrån den livsnödvändiga baskunskapen till den fördjupande överkursen. 

Podcasten är en del av det digitala magasinet Anekdot som är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien med syfte att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet.

Till Anekdots hemsida.

Tidigare avsnitt av Bildningspodden med forskare från Institutionen för kultur och estetik

20/6, 2020: Elisabeth Mansén gäst i Bildningspodden
22/5, 2020: Andreas Nyblom i Bildningspodden om DNA
5/11, 2019: Ulf Olsson om Strindberg i Bildningspodden
12/6, 2019: Sabrina Norlander Eliasson i Bildningspodden
13/11, 2018: Mansén och Nell om Rousseau i Bildningspodden
13/9, 2018: Axel Englund gäst i Bildningspodden
4/5, 2018: Jessica Sjöholm Skrubbe i Bildningspodden
6/4, 2018: Frida Beckman i Bildningspodden