Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling
Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling

Inslaget handlar om hur barnens utrymmen har förändrats och minskat i takt med att husen byggs tätare när städerna i Sverige växer, och hur landskapsarkitekter arbetar för att vända den utvecklingen. 

Ger ett historiskt perspektiv

I ett historiskt perspektiv berättar Catharina Nolin om hur det redan i andra halvan av 1800-talet började planeras för lekplatser i Sverige. Och att intresset att skapa plats för barnen var stort på 1930- och 40-talen. Men detta har alltså förändrats till ett byggnadssätt som inte passar barnens behov.

Reportaget finns på Sveriges radios hemsida

Barnperspektivet i svensk stadsplanering var även temat för en nationell konferens den 20 mars i Stockholm, där Nolin var en av talarna. Mer om den finns i den här artikeln

Om Catharina Nolin

Catharina Nolin har forskat historiska parker och trädgårdar, om deras betydelse i samhället och som kulturarv. Hon har undersökt lekplatsens betydelse i ett historiskt perspektiv och skrev till exempel artikeln “Fria lekar och krympande gårdar. Stockholms lekplatser under 150 år” i Samfundets S:t Eriks årsbok 2017 - Parkstaden. Stockholms landskap och stadens rum.