Catharina Nolin
Catharina Nolin

Programmet har titeln "Statyn som skapade kaos" och tar ett grepp om händelserna i somras i Charlottesville i USA, som drabbades av kravaller när man ville ta ner stadens staty av sydstatsgeneralen Robert E. Lee. Nolin pratar om historiken och estetiken kring statyn av Karl XII i Stockholm.

Se magasinet i SVT Play här.

Öppet samtal 7 november

Den 7 november arrangerar Institutionen för kultur och estetik ett öppet samtal om bevarelsestrider i Stockholms bebyggelsehistoria, Bevarandestrider – från almar till Nobelmuseum, med Catharina Nolin och Fredrik Krohn Andersson, även han konstvetare vid institutionen. Mer information om det finns här.