Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling
Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling

Skansens styrelse består av sju ledamöter. Ordföranden och tre ledamöter utses av regeringen, och Nolin är en av dessa.

Catharina Nolin undervisar i arkitekturhistoria, landskapsarkitektur och kulturarvsstudier, och är ämnesansvarig för Konstvetenskap vid institutionen.

Hennes huvudsakliga forskningsområde är trädgårdshistoria och landskapsplanering under 1800- och 1900-talen, samt landskapsarkitekturens historiografi under samma period.