Ett foto av tidningsartikeln "Kroppslighet dissekerad och gestaltad" i Uppsala Nya Tidning.

Anne Vigeland, Elias Kautsky, Ellen Klintenberg Gedda, Federica Brigo, Helen-Sophie Mayr, Onur Çimen, Silvia Thomackenstein, och Yuying Hu läser första året vid Curating-programmet. Deras utställning, förlagd vid Köttinspektionen i Uppsala, visar verk av Snežana Vučetić Bohm, Izabel Lind Färnstrand, Lode Kuylenstierna, Rebecca Lindsmyr, Anna Ting Möller, Anna-Karin Rasmusson och Malin Westin.

“Imponerande utställning”

Tidningen Uppsala Nya Tidning har gjort ett reportage om utställningen, som bland annat får följande vitsord: “En imponerande utställning är det som de ansvariga curatorerna åstadkommit, och Köttinspektionen har ännu en gång blivit en konstscen man gärna rekommenderar.”

Det finns fortfarande chans att se utställningen, som håller öppet till och med den 10 februari. 

Mer information om Body of Care & Control här.

Curating Arts hemsida.