Dirk Gindt, profssor i teatervetenskap
Dirk Gindt.

Dirk Gindt disputerade vid Stockholms universitet 2007 med avhandlingen Playing Activists and Dancing Anarchists: Men and Masculinities in Cultural Performances in Contemporary Sweden.

Han forskar på queer teater och performance, samtida och från efterkrigstiden, ur ett internationellt och interkulturellt perspektiv.

Forskningsansvarig

Dirk Gindt gav ut sin senaste bok tidigare i år, Tennesse Williams in Sweden and France, 1945-1965. Cultural Translations, Sexual Anxieties and Racial Fantasies.

Han är ansvarig för forskning i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Han undervisar och handleder studenter på både grund- och avancerad nivå.

Fick forskningsmedel av Vetenskapsrådet

Dirk Gindt beviljades nyligen drygt fem miljoner kronor i forskningsmedel av Vetenskapsrådet för sitt kommande arbete med att belysa och analysera den rika teater- och performancekulturen bland urfolk i det arktiska, så kallade cirkumpolära området. Läs mer om det här.

Mer om Dirk Gindts forskning.