Rikard Hoogland och Dirk Gindt
Rikard Hoogland och Dirk Gindt, teatervetare vid Stockholms universitet, får 2018 års stipendier av Liljequistsfonden.

Motiveringen till fördelningen lyder:

“Dirk Gindt och Rikard Hoogland har alltsedan sina doktorsavhandlingar publicerat sig med aldrig sinande energi om centrala ämnen inom det teatervetenskapliga forskningsfältet. De har vidgat perspektiven såväl mot genusrelaterade teman som mot sociala och politiska frågor. De har vidare genom sin undervisning, handledning och administrativa insatser tillfört ämnet teatervetenskap den energi och framåtanda som har legat donatorn varmt om hjärtat”.

Om stipendierna

Ann-Margret Liljequist, som disputerade i teatervetenskap 1995 om Sandro Malmqvist som scenograf, donerade testamentariskt vissa medel till ett årligt stipendium för teaterforskare och författare som gjort sig förtjänta inom svensk teater.

Bland tidigare stipendiater finns teaterprofessorerna Tiina Rosenberg och Karin Helander.