Elina Druker
Elina Druker.

Druker tillträder professuren den 1 maj och efterträder Boel Westin, som går i pension. Barn- och ungdomslitteratur är ett starkt profilområde vid institutionen med flera forskare i ämnet.

Elina Druker disputerade vid Stockholms universitet 2008 med avhandlingen Modernismens bilder.

Dubbelt prisad 2017

2017 tilldelades hon två internationella utmärkelser för antologin Children's Literature and the Avant-Garde (2015), ett gemensamt projekt med Bettina Kümmerling-Meibauer.

Elina Drukers senaste bok är antologin Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur (2017) som behandlar skildringar av det mångkulturella samhället i barn- och ungdomslitteratur och berör litteraturens roll som kulturförmedlare i en mångkulturell värld. Redaktörskapet delades med Maria Andersson, docent vid institutionen.

Drukers nuvarande forskning berör tidiga skildringar av konsumtion och modernitet i svensk barnlitteratur.