Erik Wallrup. Foto: Rosa Maria Lupo.
Erik Wallrup. Foto: Rosa Maria Lupo.

Erik Wallrup disputerade vid Stockholms universitet 2012 på avhandlingen Musical Attunement: The concept and phenomenon of Stimmung in music.

Hans forskningsfält är musikens filosofi, 1700-talets musikliv, 1900-talsmusik, musikens fenomenologi, musikhermeneutik, och konstnärlig forskning.

Mer om Erik Wallrups forskning.