Som tidigare har berättats har forskningsprojektet ”Surrealismen i Sverige 1930-2000: Mellan närvaro och frånvaro” beviljats medel av Vetenskapsrådet om 5 924 231 kronor.  

Andrea Kollnitz
Andrea Kollnitz, projektledare i forskningen om svensk surrealism, förlagd vid Institutionen för kultur och estetik.

Andrea Kollnitz, docent och universitetslektor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, är projektledare och i projektet arbetar även Kristoffer Noheden, universitetslektor i filmvetenskap vid Institutionen för mediestudier.

−Medan institutioner som Moderna museet är berömda för sina samlingar och utställningar av internationella surrealister, finns det förvånansvärt lite forskning om surrealistiska konstnärer verksamma i Sverige, säger Andrea Kollnitz.

Uppvärdera surrealismens roll i svensk kulturhistoria

Ur ett transnationellt perspektiv och genom nedslag i 1930-och 40-talets reception av surrealister, surrealism-utställningarnas historia i Sverige, den surrealistiska konstnärsrollen och återupplivandet av surrealismen under sent 1900-tal, vill Kollnitz och Noheden revidera och uppvärdera surrealismens roll i svensk kulturhistoria. De kommer att undersöka hur den varit både närvarande och märkligt frånvarande i en svensk konstvärld styrd av välfärdspolitiska agendor där surrealismen möjligen blivit misstänkt och betraktats som för verklighetsfrämmande och störande irrationell. 

Om Andrea Kollnitz

Andrea Kollnitz disputerade vid Stockholms universitet 2008 med avhandlingen Konstens nationella identitet. Om tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik 1908-1934. Efter nära tio år som lektor vid Centrum för modevetenskap vid Stockholms universitet, är hon sedan 2018 tillbaka som verksam vid konstvetenskapen vid Institutionen för kultur och estetik.

Kollnitz forskar om konst och nationalism, konst- och modediskurer under tidigt 1900-tal, det nordiska avantgardet ur transnationella perspektiv, den avantgardistiska konstnärsrollen, konstnärers själviscensättning, kopplingar mellan mode och konst under modernismen, modefotografi och modebild. För närvarande arbetar hon bland annat med en monografi om den surrealistiska konstnären Leonor Fini och hennes själviscensättningar.

Kollnitz är också studierektor på grund- och avancerad nivå och undervisar som lektor på samtliga nivåer.

Mer om Andrea Kollnitz forskning.