Bokmässan 2018. Foto: Dick Gillberg
Bokmässan 2018. Foto: Dick Gillberg

Annika Berg, docent i idéhistoria, pratar den 26 september utifrån sin senaste bok De samhällsbesvärliga med Åsa Arping om den vetenskapliga bokens framtid. 
Arrangör: Forskartorget/Kriterium.
Om evenemanget på bokmässans webbplats.
Den 27 september deltar hon i ett samtal om den allmänna rösträttens historia samt dagens utmaningar för demokratin tillsammans med Kjell Östberg och Lena Wängnerud.
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
Om evenemanget på bokmässans webbplats.
Annika Bergs forskning.

Elina Druker, professor i litteraturvetenskap, särskilt barn- och ungdomslitteratur, samtalar den 26 september i egenskap av ALMA-prisets juryledamot med Bart Moeyaert, årets mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA).
Arrangör: Kulturrådet, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.
Om evenemanget på bokmässans webbplats.
Elina Drukers forskning.

Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap, pratar den 26 september med Eli Göndör utifrån sin bok Ljusets fiender under programpunkten De intellektuella och tyranniet.
Arrangör: TIMBRO.
Om evenemanget på bokmässans webbplats.
Den 27 och 29 september samtalar han med Eli Göndör om klanen i det liberala samhället med utgångspunkt ur antologin Klanen, för vilken han är en av redaktörerna. 
Arrangör: TIMBRO förlag.
Om evenemanget på bokmässans webbplats.
Den 28 september deltar Lundberg i samtalet Är biblioteken hotade?
med Torbjörn Elensky och Lars Anders Johansson.
Arrangör: TIMBRO förlag.
Om evenemanget på bokmässans webbplats.
Johan Lundbergs forskning.

Ljubica Miocevic, litteraturforskare, samtalar med Kjell Espmark under programpunkten Fantastik och realism i Clas Livijns romaner
Arrangör: Svenska Akademien.
Om evenemanget på bokmässans webbplats.
Ljubica Miocevics forskning.

Jerry Määttä, forskare och lektor i litteraturvetenskap, deltar den 26 september i evenemanget Artificiell intelligens med eller utan humaniora? Ett panelsamtal om framtiden tillsammans med Marie Öhman, Mats Fridlund och Oskar Källner.
Arrangör: Humtank.
Om evenemanget på Humtanks webbplats.
Den 27 september samtalar Määttä med Michael Godhe och Oskar Källner om populärkulturella berättelser om AI.
Arrangör: Forskartorget/Humtank.
Om evenemanget på bokmässans webbplats.

Per Stam, litteraturforskare, deltar i fyra evenemang om poeten Henry Parland. 
Den 27 september samtalar han med Agneta Rahikainen om Parland i dansrestaurangernas och smuggelspritens Helsingfors på 1920-talet.
Arrangör: Litteraturbanken.
Om evenemanget på bokmässans webbplats.
Den 28 och 29 september pratar han och Kjell Westö om att Parland inte bara skrev poesi utan också en roman vid sidan av kortprosa. 
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag.
Om evenemanget på bokmässans webbplats.
Den 28 september intervjuas Stam och Elisa Veit av Pieter Claes under programpunkten Den okände Henry Parland
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland
Om evenemanget på bokmässans webbplats.
Den 29 september pratar han och Kjell Westö om 1920-talets Helsingfors och Henry Parland.
Arrangör: Gamla stans bokhandel och Appell förlag
Om evenemanget på bokmässans webbplats.
Per Stams forskning.

Boel Westin, professor emeritus i litteraturvetenskap, särskilt barn- och ungdomslitteratur, deltar den 26 september i ett samtal om Lennart Hellsing, Astrid Lindgren och Tove Jansson. Övriga deltagare är Lena Kåreland och Kjell Bohlund.
Arrangör: Rabén & Sjögren, Förlaget, Astrid Lindgren Text.
Om evenemanget på bokmässans webbplats.
Senare samma dag pratar hon och Kira Schroeder om hur Tove Jansson behandlade frågor kring kön och sexualitet i sin konst, och hur det var att leva som öppet homosexuell kvinna under en tid då det var förbjudet i lag i Finland?
Om evenemanget på bokmässans webbplats.
Boel Westins forskning.