Humanistiska fakultetens jubileumsskrift, Elisabeth Mansén, Margaretha Rossholm, och Willmar Sauter
Elisabeth Mansén, Margaretha Rossholm Lagerlöf, och Willmar Sauter bidrar med essätexter i Humanistiska fakultetens jubileumsskrift, 2019. Illustration: Elsa Wikander/Azote

Som en del av Humanistiska fakultetens 100-årsjubileum 2019 har fakulteten tagit fram en skriftserie med humaniora i fokus. I denna ställs frågor som “Vad har humaniora för plats i samhället idag? Vad är humanistens roll i dagens medielandskap?”

Olika ämnen

Texterna har författats av såval forskare från vitt skilda ämnen, discipliner och institutioner vid Humanistiska fakulteten, såväl som av studenter, tidigare dekaner, och medarbetare.

Fem från Institutionen för kultur och estetik

Hans Hayden, professor i konstvetenskap och prodekan vid Humanistiska fakulteten, har tillsammans med övriga dekaner författat förordet “100 år av humanistisk forskning och utbildning”. 

Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria, har författat texten “Ansiktet utåt: Om kärnvärden, visioner och symboler”.

Margaretha Rossholm Lagerlöf, professor emerita i konstvetenskap, har skrivit en text om konsthallen Accelerator, vilken hon var en av initiativtagarna till.

Willmar Sauter, professor emeritus i teatervetenskap, bidrar med en minnestext över sin tid om dekan för fakulteten 1996–2000.

Matilda Kjellqvist Videla, student i idéhistoria och ordförande för Humanistiska Föreningen vid Stockholms universitet 2018, har skrivit en historisk text om denna.

Kontakt

Vill du ta del av fakultetens jubileumsskrifter i ett tryckt format? Kontakta fakultetens kommunikatör Anna Frykholm, anna.frykholm@su.se.

Mer om Humanistiska fakultetens 100-årsjubileum.