Frida Beckman står framför några träd. Hon har en svart kappa på sig.
Frida Beckman.

I artikeln, som har titeln “Sjukligt misstänksam”, skriver hon om gränslandet mellan kritiskt tänkande och paranoia och om hur paranoida romaner från USA från 50-talet till idag kanske kan hjälpa oss förstå något om paranoid vit manlighet i vår samtid.

Texten kan ses som en del av Beckmans nyuppstartade, av Vetenskapsrådet finansierade, forskningsprojekt om paranoia, “Paranoia och postsanningspolitik: mellan själv och system i amerikansk litteratur efter 1950”.

Frida Beckmans forskning.