Frida Beckman står framför några träd. Hon har en svart kappa på sig.
Frida Beckman, professor i litteraturvetenskap.

Om texten

Den nya offentligheten bar på ett löfte om ett genuint demokratiskt och fördjupat samtal. Det blev inte riktigt så. Frida Beckman reflekterar i essän över kritikens möjligheter i denna tid.

OBS ett essäprogram

I OBS reflekterar initierade essäister över historiska och samtida idéer, kulturyttringar och samhällsfenomen. Många som medverkar är inte anställda på Sveriges radio och åsikterna som yttras är de medverkandes egna. Läs eller lyssna på essän på Sveriges radios hemsida.

Om Frida Beckman

Frida Beckman är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar förutom på filosofin och teorin kring den franske filosofen Gilles Deleuze främst på amerikansk litteratur och kultur från efterkrigstiden fram till nutid. Hon undervisar och handleder studenter vid institutionen på grund- och avancerad nivå. Mer om Frida Beckmans forskning.