Frida Beckman står framför ett grönskande träd. Hon har svar skjorta på sig.
Frida Beckman. Foto: Ingmarie Andersson

Under titeln What's the Point of Critique? deltog hon i ett panelsamtal med Tom Boland, sociolog vid University College Cork, lett av litteraturvetaren Danielle Sands. 

De diskuterade bland annat hur kritik kan användas då vi tar oss an aktuella politiska kriser samt vilken roll kritiken kan spela inom filosofin.

Om Frida Beckman

Frida Beckman är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar förutom på filosofin och teorin kring den franske filosofen Gilles Deleuze främst på amerikansk litteratur och kultur från efterkrigstiden fram till nutid. Hon undervisar och handleder studenter vid institutionen på grund- och avancerad nivå. Mer om Frida Beckmans forskning.