Helena Bodin
Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Hon har beviljats 292 873 kronor för projektet, vilket ger en gästforskarvistelse vid Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. 

–Jag börjar nu arbetet med en bok på svenska om frågor som gäller flerspråkiga litterära världar, med Konstantinopel kring 1900 som exempel, säger Helena Bodin.

Mer om projektet på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida

Om Helena Bodin

Helena Bodin är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon intresserar sig i sin forskning för hur litteraturen fungerar vid gränser av olika slag – mellan språk, folk och nationer, mellan konstarter och medier. Helena Bodin undervisar studenter på grundnivå, avancerad nivå, och forskarutbildningen.

Mer om Helena Bodins forskning.