Hilda Jakobsson
Hilda Jakobsson.

Det innebär ett post doc-projekt vid Institutionen för kultur och estetik under två år.

Critical Love Studies

Forskningsprojektet syftar till att undersöka August Strindbergs gestaltning av kärleksrelationer som tar slut. Studien har queer temporalitet som övergripande teoretiskt ramverk och vill positionera sig inom det framväxande forskningsfältet Critical Love Studies. Projektet vill undersöka en viss typ av motsägelsefulla kärleksrelationer, de framställs som en förutsättning för livet självt samtidigt som dömda att ta slut. Till sådana kärleksrelationer återvänder Strindberg gång på gång i sitt författarskap.

Kasta ljus över fynd om samtida negativa relationer

Sociologen Eva Illouz beskriver en samtid som präglas av vad hon kallar negativa relationer, kärleksrelationer som tar slut eller inte blir av. Hon betraktar detta som en del av utvecklingen mot ett kapitalistiskt system som pågått sedan det moderna samhället började växa fram. Strindberg skrev under en brytningstid då samhället blev allt mer modernt och uppvaktning som strikt system för organisering av kärlekslivet successivt övergavs. Han har ansetts mycket betydelsefull för det moderna genombrottet och kan ses som ett typexempel på ett författarskap som är en del av den framväxande moderniteten. Förhoppningen är att en undersökning av hans gestaltning av kärleksrelationer som tar slut kan fungera som en historisering av och kasta ljus över fynd om samtida negativa relationer.

Om Hilda Jakobsson

Hilda Jakobsson disputerade i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik 2018 med avhandlingen Jag var kvinna. Flickor, kärlek och sexualitet i Agnes von Krusenstjernas tidiga romaner. Hon har i sin forskning intresserat sig för kärleksskildringar, sexualitetsskildringar, barn- och ungdomslitteratur, flickböcker, populärkultur, queerteori, intersektionell teori.

Mer om hennes forskning