Jacob Kimvall
Jacob Kimvall. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Vid slutet av 1970-talet började västsidan av Berlinmuren förvandlas till ett klotterplank. Det som från början var ett marginellt fenomen växte snart till en gigantisk urban fresk. Vid 80-talets mitt täckte graffitin stora delar av murens sträckning. Graffitimuren blev en massmedial symbol för skaparkraft och yttrandefrihet i kalla krigets centrum. Men egentligen är historien betydligt mer komplicerad. Jacob Kimvall skildrar en subkulturell konströrelse som uppstod i mellanrummet mellan två radikalt skilda samhällssystem.

Här är texten på Anekdots hemsida.

Om Anekdot

Bildningsmagasinet Anekdot är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien med syfte att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet. Anekdots hemsida.

Om Jacob Kimvall

Jacob Kimvall är filosofie doktor i konstvetenskap och lektor vid Institutionen för kultur och estetik. Han forskar bland annat på (konst)institutioner, visuella kulturstudier och graffiti/gatukonst samt på det framväxande forskningsfältet hiphop-studies.

Kimvall undervisar vid Konstvetenskap I: Visuella studier och inom andra delar av konstvetenskap och curating, till exempel som handledare av kandidat- och masteruppsatser. Mer om Jacob Kimvalls forskning.