Janina Orlov. Foto: Wikimedia commons.

Utmärkelsen uppmärksammar personer som under det gångna året gjort betydelsefulla insatser för att lyfta fram sverigefinskhet och sverigefinska frågor, varit en förebild eller utfört betydelsefulla gärningar som berört många människor.

Pristagaren utses av en jury och utmärkelsen har delats ut årligen sedan 2011.

Juryns motivering:

“Janina Orlov har med sina översättningar öppnat de svenska läsarnas ögon för ny finsk skönlitteratur för barn, unga och vuxna. Hon har därmed bidragit till ett ökat intresse och en ökad förståelse för Finland och finskhet i Sverige. Hon har gett den egendomliga finska humorn en elastisk och flytande svensk språkdräkt, tolkat olika finska dialekter och författarnas språkinnovationer som saknat svenska motsvarigheter.”

Bilder, intervjuer och mer information på Sveriges Radios hemsida.