Delar av motiveringen lyder

“Orlovs översättningar från finska och ryska har visat sig ha precis de skönlitterära och språkliga kvaliteter som har gjort originalverken lästa och berömda.
.....
Janina Orlov är också en skicklig intervjuare med ett nyanserat talspråk och en förmåga att på ledig och korrekt svenska sammanfatta och strukturera samtal om de mest vitt skilda ämnen”.

Hugo Bergroth-sällskapet

Hugo Bergroth-sällskapet verkar för att främja och vårda det svenska språket i Finland och stärka den språkliga samhörigheten inom det svenska språkområdet. Samlingen stiftades 1992 och har 18 ledamöter.

Om priset

Hugo Bergroth-sällskapet har prisbelönat språkligt medvetna personer sedan år 1993. Hugo Bergroth-priset ges till någon som i sin verksamhet har bidragit till Hugo Bergroth-sällskapets syften och i Hugo Bergroths anda till en ökad kunskap om betydelsen av en god, tydlig och väl använd svenska. Pristagarna har representerat myndigheter, företag, kulturliv, medier och forskning.

Mer om priset på Hugo Bergroth-sällskapets hemsida.