Jessica Sjöholm Skrubbe.
Jessica Sjöholm Skrubbe.

Jessica Sjöholm Skrubbe är lektor och studierektor för forskarutbildningen i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Hennes forskningsintressen är bland annat offentlig konst, feministisk konst och historieskrivning, den könade kroppen i modern konst och visuell kultur, och samtida utställningspraktiker.

Jessica Sjöholm Skrubbe disputerade vid Uppsala universitet 2007 på avhandlingen Skulptur i folkhemmet. Den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet och rumsliga situationer.