Jobst Welge är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.
Jobst Welge är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Welge talar på tisdagen under titeln "A Pact with the Devil: Violence, Partriarchy, and Narrative Form in the Work of João Guimarães Rosa".

Mer information om konferensen på Universitetet i Bergens hemsida.