Boken Den levende kroppen är resultatet av ett banbrytande samarbete som visar att idén om de "två kulturerna" – humaniora och naturvetenskap – är föråldrad och en fördom som står i vägen för nutida utmaningar. Boken är ett resultat av inrättandet av det dansk-norska samarbetet Nätverk för estetik, teologi och vetenskap, som grundades 2010, där en mängd olika discipliner, såsom biologi, konst, filosofi, vetenskap och teologi gick tillsammans med avsikt att visa på eventuella samband mellan kroppen sett ur ett humanistiskt, ett naturvetenskapligt och ett teologiskt perspektiv.

Olika discipliner och intressen

Boken riktar sig till läsare inom olika discipliner och intressen. Varje kapitel representerar aktuell och relevant forskning inom varje enskilt ämnesområde, vare sig det är biologi, vetenskapsteori, filosofi, litteratur, musikvetenskap, teatervetenskap eller teologi. Men tanken att det är möjligt och nödvändigt att skapa en ny vetenskaplighet som ersättning för en föråldrad dualism härrör från den amerikanske filosofen Charles Peirces filosofiska semiotik. I linje med hans tänkande visar författarna till Den levende kroppen att en helhetssyn på människan och det levande är inom räckhåll.

Medverkande: Søren Brier, Fredrik Eugen Christiansen, Svein Aage Christoffersen, Drude von der Fehr, Mia Göran, Dag O. Hessen, Jesper Hoffmeyer, Elisabeth Løvlie, Ingmar Meland, Margunn Sandal, Kim Skjoldager-Nielsen och Jorunn Økland.