Karin Helander. Foto: Eva Dalin
Karin Helander. Foto: Eva Dalin

Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, är ny ständig sekreterare i Kungl. Vitterhetsakademien. Hon efterträder Birgitta Svensson, professor i etnologi vid Stockholms universitet, som avgår efter två mandatperioder.

Karin Helander är arbetande ledamot i Akademien sedan 2010. Hon var 1998-2014 föreståndare vid Centrum för barnkulturforskning och 2015-2017 vicerektor för det humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet.

Karin Helander tillträdde posten den 1 januari 2019.

-Jag ska helt enkelt ansvara för verksamheten, som handlar om att främja och stödja humanvetenskaplig forskning och kulturmiljövård. Ledamöterna är framför allt forskare, professorer. De kommer från ett bred humanvetenskapligt fält, från humaniora till samhällsvetenskap och rättvetenskap, säger hon i en intervju med Svenska Dagbladet från den 9 januari.