Kim Skjoldager-Nielsen
Kim Skjoldager-Nielsen.

Teater och konst kan ge livsavgörande minnen och öppna för okända världar. Så var det för Kim Skjoldager-Nielsen när han som barn mötte teatern hemma i Danmark. Magin som infann sig lämnade tydliga spår. Men vad var det egentligen som hände? Och är det i så fall mätbart? Med sin avhandling i teatervetenskap vid Stockholms universitet, har han nu utvecklat en teori och metod för att kunna analysera erfarenheter av transcendens och spiritualitet inom scenkonst och konst. En metod som även skulle kunna appliceras på gudstjänstliv.

Till Kyrkans Tidnings webbplats.

Kim Skjoldager-Nielsen disputerade på avhandlingen Over the Threshold, into the World. Experiences of transcendence in the context of staged events vid Institutionen för kultur och estetik 2018.