Genom Nordliks mobilitetsstöd är gruppen på en tvådagars exkursion i Stockholm. Studenterna, som även besökt bland annat Svenska barnboksinstitutet läser just nu en kurs om nordisk barnlitteratur och fick ta del av en föreläsning av Elina Druker, docent med barnlitteratur som ett av sina forskningsområden. 

Nordliks är Nordiska ministerrådets program för lärare och studenter vid nordiska universitet och högskolor. Som student vid Institutionen för kultur och estetik kan du ansöka om utbytesstudier vid en rad nordiska universitet där det forskas och undervisas inom litteraturvetenskap, nordiska språk och nordisk litteratur. Det gäller för studier på både grundnivå och avancerad nivå.

Mer information om Nordliks finns här.