Nils Rosander, Johannes Fahlström, Michael Skragge, Christina Lindh och Julia Krueger
Nils Rosander och Johannes Fahlström från Institutionen för kultur och estetik, tillsammans med de övriga pristagarna Michael Skragge, Christina Lindh och Julia Krueger.

Centrum för Universitetslärarutbildning (CeUL) har i samarbete med Studentkåren utlyst en pedagogisk idétävling. Syftet med tävlingen att pröva nya möjligheter till utveckling av undervisning. På CeULs hemsida står att de önskar att tävlingen ska bidra till att skapa en ”utvecklingsinriktad kultur där studenter har en drivande roll och fokus ligger på att bidra till utveckling av utbildning istället för att konsumera utbildning.”

Det kom in 40 tävlingsbidrag, varav fyra blev vinnare. En av dessa fyra idéer kommer från mentorerna i litteraturvetenskap här vid Institutionen för kultur och estetik. Mentorerna, som jobbar främst mot de studenter som läser Litteraturvetenskap I, får nu möjlighet att utveckla mentorsverksamheten och undersöka vad studenterna har behov av att få ut av en sådan verksamhet. 

En av de vinnande idéerna

Johannes, Nils och Rebeckas idé bygger på att utveckla en mentorsverksamhet som ser till studenternas behov och kan fungera som ett stöd för de som är nya inom ämnet. Själva studerar de på avancerad nivå och har mycket erfarenhet att dela med sig av. Utöver mentorsträffarna som finns inbokade så kommer de att samla in information via enkäter om studenternas behov och önskemål och besöka andra institutioner vid Stockholms universitet som har mentorsverksamheter. Detta kommer sammanställas till en rapport som ska ligga till grund för vidare utveckling av mentorsverksamheten. Johannes, Nils och Rebecka säger att de hoppas att en mer välutvecklad och genomarbetad mentorsverksamhet kan leda till både bättre prestationer från studenterna och en bättre social gemenskap inom ämnet.

Prisutdelning

CeUL och Studentkåren anordnade nyligen en prisutdelning för de vinnande bidragen där de tilldelades diplom, blommor och det bjöds på tårta. Under prisutdelningen talade Klara Bolander Laksov från CeUL om tanken bakom tävlingen, vilken är att lyfta studenternas pedagogiska idéer och ge dem en möjlighet att förverkliga sina tankar i samarbete med lärare och andra delar av universitetet. CeUL hoppas att denna tävling kan bli återkommande och kan ge upphov till fler likande projekt där studenternas idéer tas tillvara. Vid prisutdelningen medverkade Johannes och Nils från vår institution. Efter prisutdelningen gavs det möjlighet att prata med initiativtagarna till tävlingen, samt de vinnande studenterna.

”Innebär att vi kan genomföra projektet”

Nils och Johannes fick möjlighet att prata lite om sin vinst och vad det innebär för deras idé. Vid frågan vad den här utmärkelsen innebär för mentorsprojektet svarar Nils: ”Konkret innebär det att vi kan genomföra projektet”. De båda är överens om att det inte hade varit möjligt att genomföra projektet utan finansieringen och stödet som vinsten innebär. Genom arbetet som Johannes, Nils och Rebecka nu ska göra vill de höja kvaliteten på mentorsverksamheten, och se till att den bygger på studenternas behov. Nils framhåller dessutom att det är önskvärt att mentorsverksamheten i framtiden kan vara en naturlig del av undervisning på grundnivå.

Studentrådet

Tanken om mentorsverksamhet för de som läser Litteraturvetenskap I uppkom när Studentrådet för litteraturvetenskap och idéhistoria (StIL) diskuterade hur man kunde öka den sociala trivseln för studenterna. Genom samarbete med institutionen kunde några av studentrådsmedlemmarna starta verksamheten och informera studenterna om möjligheten att få detta stöd. Trots att det från både studentrådets och institutionens håll har funnits en tro på att behovet av mentormöten finns hos studenterna har genomslaget varit svagt. Mentorerna fick då tips av Studentkåren att anmäla sig till tävlingen. Nils är tydlig med att påpeka att mentorsverksamheten inte hade funnits om det inte vore för Studentrådet.

Författat av Emma Lennström, studievägledare i Litteraturvetenskap