Lydia Wistisen
Lydia Wistisen, fil.dr i litteraturvetenskap.

Hon tilldelas 125 000 kronor för projektet Leken i antropocen: Miljökritisk skräpestetik i efterkrigstidens svenska barnkultur. Här kombinerar hon ekokritiska, kulturhistoriska och litteraturvetenskapliga perspektiv. Projektets ansats att studera barnkulturens relation till skräp och smuts är innovativt inom det tvärvetenskapliga fältet barnkultur.

Övriga stipendiater är Johanna Vernqvist, Institutionen för Kultur och Samhälle, Linköpings universitet, och Simon Larsson, Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

Om utmärkelsen

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur och har funnits sedan 2016. Syftet är att främja postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare.

2017 var Daniel Pedersen, litteraturvetare vid Institutionen för kultur och estetik, en av mottagarna.

Om forskningsstöd på Kungl. Vitterhetsakademiens hemsida.

Om Lydia Wistisen

Lydia Wistisen är forskare och lärare vid Institutionen för kultur och estetik. Hon disputerade i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet 2017 med avhandlingen Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890-2010.

Lydia Wistisen forskar främst på ungdomslitteratur, ungdomsskildring, stadsskildring samt relationen mellan text, rum och subjekt. Hon undervisar i barn- och ungdomslitteratur, men även i feministisk och modern litteraturhistoria.

Mer om Lydia Wistisens forskning.