Ungdomsböcker i en bokhylla. Foto: Tage Persson
Foto: T@ge Persson / Mostphotos

Varje år analyserar Svenska barnboksinstitutet utgivna barn- och ungdomsböcker i landet, en undersökning som benämns Bokprovningen. Statistiken från 2019 visar att utgivningen av tryckta böcker minskar. Fantasy och klimat- och miljöfrågan är ämnen som märks särskilt. Andra framträdande teman är skildringar av sex och sexuella övergrepp, den nakna kroppen, kollektiv samt skräck.

Läs mer om Bokprovning på Svenska barnboksinstitutets webbplats.

Lydia Wistisen medverkar som skribent i rapporten. Hon håller också föreläsningen Fåglarna fortsätter sjunga: Miljöfrågan i barn- och ungdomslitteraturen 2019, som filmas av UR och som kommer att finnas tillgänglig i slutet av maj.

Wistisen intervjuas i Kulturnyheterna med anledning av sin medverkan i rapporten. Se inslaget och läs texten på SVT:s hemsida.

Lydia Wistisen står utomhus. Hon ler och vinden blåser tag i hennes hår.
Lydia Wistisen. Foto: Amanda Forssblad

Om Lydia Wistisen

Lydia Wistisen är forskare och lärare vid Institutionen för kultur och estetik. Hon disputerade i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet 2017 med avhandlingen Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890-2010.

Lydia Wistisen forskar främst på ungdomslitteratur, ungdomsskildring, stadsskildring samt relationen mellan text, rum och subjekt. Hon undervisar i barn- och ungdomslitteratur, men även i feministisk och modern litteraturhistoria.

Mer om Lydia Wistisens forskning.