Essän har titeln “En dagsedel mitt i planeten på folkhemmet”: Lars Görlings 491 (1962) och den arga generationen”.

Wistisen diskuterar boken (som är från 1962) utifrån frågor om generationsmotsättningar, känslor och normbrytande. Den argumenterar för att romanen kan läsas som ett startskott på den process som från 1950- till 60-talet upphöjer misslyckandet och gör förloraren till hjälte. 

Finsk Tidskrift publicerar kollegialt granskade vetenskapliga artiklar, essäer och recensioner. Med sina 140 år är den Nordens äldsta kulturtidskrift. Det senaste numret har temat Att bryta och inte bryta mönster.

Lydia Wistisen
Lydia Wistisen.

Om Lydia Wistisen

Lydia Wistisen disputerade vid Institutionen för kultur och estetik 2017 på avhandlingen Gångtunneln: Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010.

Hon forskar främst på ungdomslitteratur, ungdomsskildring, stadsskildring samt relationen mellan text, rum och subjekt. Wistisen undervisar i barn- och ungdomslitteratur vid institutionen, men även i feministisk och modern litteraturhistoria.