Madeleine Modin i ett framför en bokhylla, en gitarr står lutad mot ett fönster i bakgrunden.
Madeleine Modin.

Hon får ett pris ur Torsten Janckes minnesfond “för sin doktorsavhandling Museala och musikaliska föreställningar om historiska instrument. En studie av Musikhistoriska museet 1899–1918, i vilken hon skickligt och övertygande behandlar en betydelsefull epok i svensk musikhistoria” som motiveringen lyder.

Madeleine Modin disputerade vid Institutionen för kultur och estetik i maj 2018.

Priset delas ut under akademiens högtidssammanträde den 6 november i Rikssalen på Uppsala slott. Läs mer på Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkulturs hemsida.

Avhandlingen i DiVA.