Malin Hedlin Hayden.
Malin Hedlin Hayden.

Titeln på hennes föreläsning är "Video art in the modality of feminism: criticality and legitimate agencies".

Läs mer om konferensen på Kunsthalle Zürichs hemsida.