Matts Lindström
Matts Lindström.

Motiveringen lyder

"I sin avhandling Drömmar om det minsta placerar Matts Lindström in mikrofilmen som en vital del av 1900-talets mediehistoria. Med språklig elegans och analytisk finess kombinerar han närläsningar med breda perspektiv på enskilda aktörer och institutioner i olika historiska miljöer. På så sätt visar Lindström hur mikrofilmen vid upprepade tillfällen kom att presenteras och erfaras som ett nytt medium, orienterat mot framtiden, och bärande på löften om att lösa det växande informationssamhällets problem."

Matt Lindström disputerade vid institutionen i juni 2017. Avhandlingen finns att läsa i fulltext i DiVA.

Om priset

Johan Nordströms och Sten Lindroths pris tilldelas avhandlingar inom ämnesområdet idé- och lärdomshistorias intressesfär. Priskommittén bestod vid detta tillfälle av ledamöter från Lunds universitet, Stockholms universitet samt Uppsala universitet. Avhandlingar framlagda under 2016 och 2017 vid sex lärosäten var nominerade till priset. Prissumman är 20 000 kronor.

Bland tidigare pristagare finns Linn Holmberg, Andreas Hellerstedt, och Victoria Fareld, samtliga idéhistoriker vid Institutionen för kultur och estetik.

Mer om priset på Uppsala universitets hemsida.