Anezka Kuzmicova.
Anezka Kuzmicova.

Artikeln ingår i boken Audionarratology: Interfaces of Sound and Narrative, redigerad av Jarmila Mildorf och Till Kinzel, och utgiven av De Gruyter.

Om artikeln

Jämfört med tryckta böcker anses ljudböcker traditionellt vara ett mindre värdigt textmedium. I ett tredelat argument tillägnat läsarens vs. lyssnarens sinnesföreställningar, uppmärksamhet, och medvetande mer generellt, visar den här artikeln hur sådana jämförelser ofta vilar på falska premisser.