Helena Bodin.
Helena Bodin.

Det var efter att ha skrivit om svenska - enbart manliga - resenärers upplevelser av munkrepubliken Athos som hennes intresse väcktes för att också skildra kvinnors och barns möten med den ortodoxt kristna trons uttryck i Grekland. 

Artikeln tar bland annat upp Irmelin Sandman Lilius bok Mersina, noveller av Vivi Hirdman, samarbetet mellan Harriet Hjorth och Evangelos Apostolopoulos, samt Kathrine Aurells resedagbok, Ingrid Ekelöfs brev och Ella Hillbäcks dikter från Grekland.

"Svunna ögonblick - svenska möten med Grekland", utgiven av Norma bokförlag.
"Svunna ögonblick - svenska möten med Grekland", utgiven av Norma bokförlag.

I antologin märks också artiklar om Fredrika Bremers och Anders Zorns grekiska resor liksom om den svenska arkeologins pionjärer.