Viral Dramaturgies
Omslaget till Viral Dramaturgies: HIV and AIDS in Performance in the Twenty-First Century.

Boken belyser hur samtida teater och performance i olika delar av världen reagerar på de utmaningar som hiv och aids ställer oss inför på 2010-talet.

Frågor som berörs är bland annat: läkemedelsindustrins finansiella intressen; den ojämlika fördelningen till behandlings- och preventionsmetoder i Nord och Syd; överrepresentationen av vita homosexuella män i diskurser och berättelser om hiv och aids; spänningen mellan kulturell amnesi och så kallad "aidsnostalgi"; kriminaliseringen av hiv-överföring; och, inte minst, den stigmatisering och skambeläggning som drabbar personer som lever med hiv och aids.

Mer om boken, se förlagets hemsida.