Omslaget till boken Development of Organizational Theatre Systems in Europe
Omslaget till boken Development of Organizational Theatre Systems in Europe: Sustainability and Changeability, (STUTS 2018).

Med exempel från Central- och Östeuropa och Norden beskrivs utvecklingen av teatersystem på båda sidorna av den tidigare järnridån sociologiskt, historiskt och kulturpolitiskt. Boken kan läsas antingen med intresse för ett särskilt land, skillnader mellan länder, eller forskningsmetoden. 

Boken har redigerats av Daria Skjoldager-Nielsen, doktorand i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, tillsammans med lektor Karolina Prykowska-Michalak and Izabela Molińska från universitetet i Łódź.

Hoogland och Skjoldager-Nielsen bidrar

Tillsammans med Rikard Hoogland, docent i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, bidrar Daria Skjoldager-Nielsen själv med artiklen “The Development of the Swedish Theatre System”. Hoogland har dessutom skrivit översiktsartiklen “The Nordic Example: sustainable theatre systems”.

Från institutionen medverkar även Kim Skjoldager-Nielsen, doktorand i teatervetenskap, tillsammans med den danska teaterhistorikern Alette Scavenius med analysen “Private Initiative in the Development of the Danish Theatre System”.

STUTS hemsida.